Organigrama

A actual directiva da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Betanzos Centro Comercial Aberto, encabezada por Antonia Anido Díaz, constituiuse en novembro de 2007 sendo reelixida en outubro de 2009, en novembro de 2011, en outubro de 2013, e en outubro de 2015. Está composta polos seguintes membros:

Presidenta: Antonia Anido Díaz (Freesia)
Vicepresidente: Jorge Cagiao Medín (Comercial Suso)
Secretario: Alejandro López Sánchez (López Sánchez & Cortizo Abogados y Asesores Tributarios)
Tesoreiro: Mariano García Fraga (Funeraria Mariano)
Vogal: Antía Núñez Váquez (Cuple Betanzos)
Vogal: Yolanda Sousa García (Fuchica na testa)
Vogal: Judit De La Iglesia Morandeira (Cuore Boutique)
Vogal: Adolfo Jesús Sánchez Gómez (Lanzós)
Vogal: María Dans Edreira (Dans Complementos)
Vogal: Alberto Boado Carro (Casa Carmen)

Accesibilidade | Aviso legal © 2007 ACEBE.CCA