Betanzos e a súa comarca

Números publicados

O xornal conta cunha tirada de 15.000 exemplares, distribuídos gratuitamente.

Accesibilidade | Aviso legal © 2007 ACEBE.CCA