Contacto

Se desexa contactar con ACEBE CCA, pode facelo a través do correo postal, vía telefónica ou a través do correo electrónico.

Asociación de Comerciantes e Empresarios de Betanzos, Centro Comercial Aberto
Praza Mestre Xosé Dapena nº 1
15300 Betanzos
Teléfono: 981 774 574
Email: acebea r r o b acomerciodebetanzos.com

Se así o desexa, tamén pode enviar as súas dúbidas, queixas ou suxerencias dende esta mesma páxina, cubrindo todos os campos do seguinte formulario.

Lembre que todos os campos do formulario son obrigatorios.Informámoslle que os datos persoais obtidos mediante este formulario, así como o seu enderezo de correo electrónico, foron incorporados nun ficheiro do cal é responsable ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E EMPRESARIOS DE BETANZOS CCA (A.C.E.BE.C.C.A.), coa finalidade de atender as súas consultas e enviarlle información relacionada coa entidade que puidese ser do seu interese.
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E EMPRESARIOS DE BETANZOS CCA (A.C.E.BE.C.C.A.) comprométese a usar os datos recollidos mediante este formulario, unicamente para a finalidade anteriormente mencionada.
O interesado declara ter coñecemento do destino e uso dos datos persoais recollidos mediante a lectura da presente cláusula.
O envío deste e-mail implica a aceptación das cláusulas expostas.
Se desexa exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición nos termos establecidos na Lei Orgánica 15/1999, pode facelo ao seguinte enderezo ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E EMPRESARIOS DE BETANZOS CCA (A.C.E.BE.C.C.A.); PRAZA MESTRE XOSÉ DAPENA Nº 1 1º, 15300 BETANZOS.

Accesibilidade | Aviso legal © 2007 ACEBE.CCA