Socios de ACEBE CCA

A Asociación de Comerciantes e Empresarios de Betanzos, Centro Comercial Aberto, está formada por algo máis de 200 membros, dos máis diferentes sectores. Neste apartado pode consultar vostede o directorio de comercios e, a través do buscador, acceder aos datos de cada un dos socios.

Buscador


Para obter a información correspondente dalgún asociado de ACEBE CCA pode facer unha busca directa cubrindo calquera dos campos arriba indicados (nome da empresa, actividade ou subactividade á que pertence o membro ou rúa na que ten o seu establecemento) ou ben, se desexa restrinxir a busca, pode cubrir todos eses campos na mesma busca.

O buscador non fai distincións entre maiúsculas e minúsculas.


Directorio de comercios

Se o desexa, pode facer a súa busca de empresas asociadas directamente neste directorio comercial.

[Acceder a directorio]Guía de rúas comerciais

Tamén pode coñecer a distribución de socios de ACEBE CCA nas rúas comerciais de Betanzos, a través do seguinte rueiro comercial.

[Acceder a directorio]


Accesibilidade | Aviso legal © 2007 ACEBE.CCA