ACEBE

ACEBE CCA Asociación de Comerciantes e Empresarios de Betanzos Centro Comercial Aberto

Organigrama

A actual Xunta directiva da Asociacióón de Comerciantes e Empresarios de Betanzos Centro Comercial Aberto, encabezada por Antonia Anido Díaz, foi constituída en novembro de 2007e renovada cada dous anos, a última vez en outubro de 2017. Está composta polos seguintes membros:

• Presidenta: Antonia Anido Díaz (Freesia)
• Vicepresidente: Jorge Cagiao Medín (Comercial Suso)
• Secretario: Alejandro López Sánchez (López Sánchez Abogados y Asesores Tributarios)
• Tesoreiro: Mariano García Fraga (Funeraria Mariano)
• Vogal: Yolanda Sousa García (Fuchica Na Testa)
• Vogal: Judit De La Iglesia Morandeira (Cuore Boutique)
• Vogal: Adolfo Jesús Sánchez Gómez (Lanzós)
• Vogal: María Dans Edreira (Dans Complementos)
• Vogal: Dolores Lagoa Varela (Artesanía Lagoa)