Betanzos e a súa comarca. Outubro 2023

Betanzos e a súa comarca. Outubro 2022

Betanzos e a súa comarca. Outubro 2021

Betanzos e a súa comarca. Outubro 2020

Betanzos e a súa comarca. Novembro 2019

Betanzos e a súa comarca. Outubro 2019

Periódico de Betanzos OCTUBRE 2018

Periódico de Betanzos OCTUBRE 2017

Periódico de Betanzos OCTUBRE 2016

Periódico de Betanzos OCTUBRE 2015