ACEBE

ACEBE CCA Asociación de Comerciantes e Empresarios de Betanzos Centro Comercial Aberto

Política de privacidade

Infórmase  de que os datos persoais que nos facilitas voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán procesados ​​por ACEBE CCA con domicilio na Praza Mestre Xosé Dapena nº 1.15300 Betanzos, A Coruña, que cumpre as medidas de seguridade requiridas na lexislación vixente sobre protección de datos persoais. O propósito deste tratamento descríbese en cada un dos formularios establecidos no sitio web onde proporcionou os seus datos.

Os datos non serán difundidos a terceiros, agás nos casos en que exista unha obriga legal e deben ser conservados durante o tempo necesario para satisfacer a súa solicitude, sempre que non nos indique o contrario exercendo o seu dereito de cancelación ou o tempo suficiente para cumprir as obrigas legais.

ACEBE CCA non elaborará ningún tipo de "perfil", en base á información proporcionada. Non se tomarán decisións automatizadas baseadas en perfís.

Ademais, ACEBE CCA cancelará ou rectificará os datos imprecisos, incompletos ou que deixaran de ser necesarios para a súa finalidade, de acordo co disposto na lexislación vixente sobre a protección de datos persoais.

Mentres non nos comunique o contrario, entendemos que os datos non foron modificado, que vostede se compromete a  notificar calquera cambio e que temos o seu consentimento para utilizalos, a fin de fidelizar a relación entre as partes.

O usuarios poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidade de datos e a non ser obxecto de decisións individualizadas, automatizadas, en relación cos datos obxecto do tratamento, ante o responsable do tratamento no enderezo mencionado anteriormente ou por correo electrónico a acebe@comerciodebetanzos.com. De non ter obtido satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha queixa ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente.

ACEBE CCA adopta as medidas técnicas, organizativas e de seguridade adecuadas de conformidade coa regulamentación vixente sobre a protección de datos de Carácter Persoal. Sen embargo, non se responsabilizará por calquera dano ou perxuicio resultante de alteracións que terceiros poidan producir nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.

De acordo co disposto na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico no seu artigo 21, solicitamos o seu consentimento para poder facer comunicacións publicitarias que cremos que poden ser do seu interese, por correo electrónico ou por correo electrónico ou por calquera outro medio equivalente de comunicación electrónica.